RETOURNEREN

Jammer dat het door jou gekochte item niet naar wens is. Wellicht wil je het ruilen? We denken graag met je mee! Stuur ons een bericht wanneer het bestelde artikel niet naar wens is. Retouren worden elke vrijdag verwerkt, met uitzondering van vakanties en feestdagen.

Is ruilen geen optie, dan mag je het artikel binnen 14 dagen retourneren naar onderstaand adres. De procedure hiervoor is als volgt:

1. De bijgesloten pakbon graag weer meesturen met de retour. We zouden het prettig vinden wanneer je de reden van de retour vermeld. Dit kan voor ons van belang zijn om bijvoorbeeld de omschrijving op de website aan te passen.

2. Geef per mail aan dat je het bestelde of een deel ervan retour wil zenden. Vermeld in dezelfde mail duidelijk je naam, adres en het ordernummer. Nadat wij het artikel in ongebruikte staat retour hebben ontvangen storten we het geld terug. De kosten voor het retourneren zijn voor je eigen rekening.

Panty's en verzorgingsproducten kunnen niet geruild/geretourneerd worden.

TERUGBETALING

Wanneer je gekozen hebt voor betaling via Ideal, ontvang je het bedrag retour via Mollie-payments. Heb je betaald via PayPal? Dan wordt de terugbetaling via PayPal verwerkt. Houdt er rekening mee dat het via PayPal langer duurt voor je retourbetaling is verwerkt.

Let op: bij retourzendingen vanuit het buitenland berekenen wij handelingkosten ter hoogte van €10,=

Retouradres:

Rok&Billie
t.a.v afdeling retouren
Hexelseweg 4
7641BB Wierden

RüCKGABERECHT

Schade, dass der von Ihnen gekaufte Artikel nicht Ihren Wünschen entspricht. Vielleicht möchtest du es umtauschen? Wir denken gerne mit! Senden Sie uns eine Nachricht, wenn der bestellte Artikel nicht Ihren Wünschen entspricht. Wenn ein Umtausch nicht möglich ist, können Sie den Artikel innerhalb von 14 Tagen an die unten angegebene Adresse zurücksenden. Das Verfahren dazu ist wie folgt:

1. Bitte legen Sie der Rücksendung den beiliegenden Packzettel bei. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Grund für die Rücksendung angeben. Dies kann für uns wichtig sein, um beispielsweise die Beschreibung auf der Website anzupassen.

2. Geben Sie per E-Mail an, dass Sie den bestellten Artikel oder einen Teil davon zurücksenden möchten. Geben Sie in derselben E-Mail deutlich Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Bestellnummer an. Nachdem wir den Artikel in unbenutztem Zustand erhalten haben, erstatten wir das Geld zurück. Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Ihren Lasten. Strumpfhosen, Tee und Kaffee können nicht umgetauscht/zurückgegeben werden.

Bitte beachten Sie: Bei Rücksendungen aus dem Ausland berechnen wir Bearbeitungskosten in Höhe von € 10,- 

Retouradresse:

Rok&Billie
Retourenabteilung
Hexelseweg 4
7641BB Wierden
Die Niederlande

POLITIQUE DE RETOUR

Il est dommage que l'article que vous avez acheté ne vous plaise pas. Peut-être souhaitez-vous l'échanger ? Nous aimons réfléchir avec vous ! Envoyez-nous un message si l'article commandé ne vous convient pas. Si l'échange n'est pas une option, vous pouvez retourner l'article dans les 14 jours à l'adresse ci-dessous. La procédure pour cela est la suivante :

1. Veuillez joindre le bon de livraison joint au retour. Nous vous serions reconnaissants d'indiquer la raison du retour. Cela peut être important pour nous, par exemple, pour ajuster la description sur le site Web.

2. Indiquez par e-mail que vous souhaitez retourner l'article commandé ou une partie de celui-ci. Dans le même e-mail, indiquez clairement vos nom, adresse et numéro de commande.

Après avoir reçu l'article dans un état inutilisé, nous vous rembourserons l'argent. Les frais de retour sont à votre charge. Les collants, le thé et le café ne peuvent pas être échangés/restitués.

Attention : pour les retours depuis l'étranger, nous facturons des frais de traitement de 10,00 €

Adresse de retour:

Rok&Billie
Service des retours
Hexelseweg 4
7641BB Wierden
les Pays-Bas

RETURN POLICY

It is a pity that the item you purchased is not to your liking. Maybe you want to exchange it? We like to think along with you! Send us a message if the ordered item is not to your liking. If exchange is not an option, you may return the item within 14 days to the address below. The procedure for this is as follows:

1. Please enclose the enclosed packing slip with the return. We would appreciate it if you stated the reason for the return. This may be important for us to, for example, adjust the description on the website.

2. Indicate by email that you want to return the ordered item or part of it. In the same email, clearly state your name, address and order number.

After we have received the item in unused condition, we will refund the money. The costs for returning are for your own account. Tights, tea and coffee cannot be exchanged/returned. REFUND If you have opted for payment via Ideal, you will receive the amount back via Mollie payments. Did you pay via PayPal? Then the refund will be processed via PayPal. Please note that it takes longer for your return payment to be processed via PayPal.

Please note: for returns from abroad we charge a handling fee of €10.00

Return adress:

Rok&Billie 
Returns department
Hexelseweg 4
7641BB Wierden
Netherlands

 

© 2022 - 2023 Rok&Billie | sitemap | rss